+48 501 302 648 +48 501 542 942

EU project

„Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o wykorzystanie myśli technologicznej oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług”

 

Tytuł projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o wykorzystanie myśli technologicznej oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług”

Nr projektu: RPLB.02.02.00-08-093/08-00

Piorytet II LRPO: „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”

LPRB.02.02.00 Działanie 2.2. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycję

Typ II: Duże dotacje inwestycyjne

Nr konkursu: LRPO/2.2/1/2008

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 534 830,68 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 2 370 216,83 zł

Okres realizacji projektu: 02.2009 – 05.2014

Status projektu: zakończony

 

Informacje o projekcie:

W dniu 23 listopada 2009r. PBiEEW „WODEL” Sp. z o.o. podpisał z Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego umowę nr RPLB.02.02.00-08-093/08-00 o dofinansowanie projektu „Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o wykorzystanie myśli technologicznej oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Cele realizacji projektu:

Generalnym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i rozwój technologiczny firmy WODEL dzięki inwestycji w unowocześnienie oferty produktowej i zakup innowacyjnej technologii.

 

Cele szczegółowe:

  • Zakup nieruchomości zabudowanej na której znajduje się hala produkcyjna o wymiarach 12x50m
  • Budowa hali o powierzchni 971 m2
  • Rozwój i unowocześnienie parku maszynowego poprzez zakup maszyn do produkcji turbin: tokarki karuzelowej, tokarki, specjalistyczne środki transportu,
  • Zakup wyposażenia (komputery, meble) oraz urządzeń odlewniczych.
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych – innowacyjnej licencji na produkcję turbiny poziomej oraz specjalistycznego oprogramowania do uruchomienia stanowiska naukowo – badawczego.
  • Stworzenie nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorstwo Budowy i Eksploatacji
Elektrowni Wodnych WODEL Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 40
67-100 Nowa Sól
+48 501 302 648 +48 501 542 942 wodel@wodel.pl