+48 501 302 648 +48 501 542 942

Coatings

Jaz powłokowy jest budowlą piętrzącą wodę na potrzeby małej elektrowni wodnej. Zamknięcie powłokowe składa się z powłoki wielowarstwowej wypełnionej wodą. Materiałem powłoki jest gumo-tkanina odporna na działanie UV i ozonu oraz posiadająca wytrzymałość na rozerwanie w kierunku przepływu i w kierunku poprzecznym. Powłoki są mocowane mocowaniem dennym progowym zakotwionym odpowiednio do płyty żelbetowej. Od góry powłoka jest przytwierdzana mocowaniem górnym i przykręcana nakrętkami nierdzewnymi. Podobnie mocowanie boczne do przyczółków i filarów. Zasilanie powłoki wodą i sterowanie wysokości zamknięcia odbywa się automatycznie ze sterowni jazu rurociągami doprowadzającymi wodę do powłok. W okresie zimowym przy spadku temperatury w powłoce +1°C zostaje uruchomiona pompa napełniająca, która powoduje cyrkulację wody zapobiegającą zamarzaniu. Instalacja upustowa w sekcji opróżniania ogrzewana jest kablem grzewczym włączającym się automatycznie przy spadku temperatury powietrza poniżej +1°C.

 

Sterownia jazu powłokowego usytuowana za lewym przyczółkiem jazu składa się z komór:

• wlotowej

• napełniania

• nadciśnienia

• opróżniania

Przedsiębiorstwo Budowy i Eksploatacji
Elektrowni Wodnych WODEL Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 40
67-100 Nowa Sól
+48 501 302 648 +48 501 542 942 wodel@wodel.pl