+48 501 302 648 +48 501 542 942

MEW Dobroszów - dostarczamy turbozespoły Kaplana

budowa MEW Dobroszów

Na ukończeniu jest drugi etap realizacji inwestycji pn. Budowa MEW Dobroszów realizowanej przez spółkę Wodel. W nowobudowanej elektrowni na rzece Bóbr zainstalowane zostaną trzy turbozespoły Kaplana, których producentem jest nasza firma.

Na dziś zalany jest już cały ponur jazu, a za niespełna dwa tygodnie planowany jest montaż kolejnej (drugiej z trzech) powłok jazu.

Wewnątrz siłowni wykonane już są tynki, a podłogi i ściany pomalowane – trwa przygotowanie do instalacji wyposażenia.

Zalano również przepławkę dla ryb i zaszalowano ostatnie elementy doku betonowego przepławki. W tej chwili dostarczane są kamienie, które wbudowane zostaną w ponur przepławki.

Wykonany został nowy projekt zagospodarowania terenu i wykonano elementy kolizji energetycznej.

Wodel dostarczył również część turbozespołów.

Uruchomienie elektrowni planowane jest na koniec sierpnia.

 

budowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbrbudowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbrbudowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbr turbiny Kaplana instacjabudowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbrbudowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbrbudowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbrbudowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbrbudowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbrbudowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbrbudowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbrbudowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbrbudowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbrbudowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbrbudowa MEW Dobroszów mała elektrownia wodna Bóbr

Przedsiębiorstwo Budowy i Eksploatacji
Elektrowni Wodnych WODEL Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 40
67-100 Nowa Sól
+48 501 302 648 +48 501 542 942 wodel@wodel.pl