+48 501 302 648 +48 501 542 942

Program Agroenergia – dotacje dla elektrowni wodnych

Agroenergia MEW Dobroszów

Do 20 grudnia 2021 r. można składać wnioski w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Dofinansowanie mogą otrzymać m.in. przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.

Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej w terminie od 20.07.2021 r. – do 20.12.2021 r., lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 74 500 tys. zł:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 48 400 tys. zł 

2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 26 100 tys. zł

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki i/lub dotacji zgodnie z programem  priorytetowym „Agroenergia Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”. W ramach naboru możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia w formie dotacji oraz pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowalnych łącznie w ramach obu form finansowania).

Beneficjenci:

1)            Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

2)            Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-dla-czesci-2-biogazownie-rolnicze-i...

 

Przedsiębiorstwo Budowy i Eksploatacji
Elektrowni Wodnych WODEL Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 40
67-100 Nowa Sól
+48 501 302 648 +48 501 542 942 wodel@wodel.pl