+48 501 302 648 +48 501 542 942

Aktualności

W I kwartale 2018 wykonaliśmy dla naszego Klienta konstrukcję stalową na nowo budowany obiekt zlokalizowany w Południowej Strefie Przemysłowej w Nowej Soli.
W IV kwartale 2017r. na zlecenie Małej Elektrowni Wodnej w Lipicy (MEW LIPICA) wykonaliśmy nowy wirnik 4-łopatowy o średnicy 1000 mm i wyróżniku 650.
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji umowy dotyczącej remontu turbiny wodnej Kaplana o średnicy wirnika 2100 mm z obiektu Elektrownia Wodna Gubin  znajdującego sie przy ul. Chrobrego 1 w Gubinie. Termin zakończenia remontu październik 2017 
W pierwszej połowie 2017 roku ukończylismy produkcję 3 turbin wodnych Kaplana zamówionych przez włoskiego Inwestora. 1. Turbina wodna Kaplana o wyróżniku szybkobieżności 650 i średnicy wirnika 740 mm wraz z rurą ssawną jako szalunkiem traconym 2. Turbina wodna Kaplana o wyróżniku szybkobieżności 650 i średnicy wirnika 600 mm wraz z rurą ssawną jako szalunkiem traconym 3. Turbina wodna Kaplana o wyrózniku szybkobieżności 650 i średnicy wirnika 850 mm wraz z rurą ssawną jako szalunkiem traconym
W dniach 26-29 kwietnia 2016r. oraz 9-10 maja 2016r. firma WODEL będzie brała udział w konferencjach organizowanych przez Ministerstwo Środowiska w Tucznie k/ Poznania na temat:   1. Konferencja i warsztaty ministerialne pt” Rola lasów borealnych w bilansie CO2”   2. Konferencja pt. ”Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój terenów niezurbanizowanych”
W dniu 15 marca 2016r. WODEL Sp. z o.o. zakończył kolejny etap rozbudowy przedsiębiorstwa, który polegał na postawieniu własnej trafostacji i podłączenia się do rozdzielni prądu. Obecnie WODEL Sp. z o.o. jest niezależnym przedsiębiorstwem funkcjonującym na terenie "Dozametu", które posiada własne media energetyczne.
Na przełomie roku 2015 i 2016 firma WODEL Sp. z o.o. przystąpiła do dwóch auditów certyfikujących w celu potwierdzenia, że wdrożony system zarządzania jakością w WODEL spełnienia wymagania normy ISO 9001:2008. Sukcesem firmy jest uzyskanie przez WODEL Sp. z o.o. w dniu 23.02.2016 certyfikatu jakości wydanego przez TUV Rheinland w zakresie:   - Projektowanie i produkcja turbozespołów wodnych oraz elementów wyposażenia Elektrowni Wodnych. - Eksploatacja Elektrowni Wodnych.
W 2014 roku, firma WODEL Sp. z o.o. zakończyła I etap rozbudowy przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji projektu pt.: „Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o wykorzystanie myśli technologicznej oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług” WODEL rozbudował zakład o dodatkową hale produkcyjną oraz park maszynowy. Dzięki pozyskanym środkom unijnych zmodernizowano budynek biurowy, stworzono laboratorium z turbiną Semi Kaplana o średnicy wirnika 265mm, wyróżnikiem szybkobieżności K650 oraz zakupiono następujące maszyny i urządzenia:  

Strony

Przedsiębiorstwo Budowy i Eksploatacji
Elektrowni Wodnych WODEL Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 40
67-100 Nowa Sól
+48 501 302 648 +48 501 542 942 wodel@wodel.pl